Bjärnums möbelindustri


En förenklad sammanställning av Bjärnums möbelindustriers tillkomst.

Källmaterialet för denna sammanställning utgörs av boken ”Från slöjd och hantverk till Möbelfabriker i Göinge” av Nils Jonsson samt intervjuer med några banbrytare inom Bjärnums möbelindustri.1. Paul Eliasson i Hågnarp startade den första kända möbeltillverkningen ca 1886. Han hade tre man anställda.


2. Pettersson & Persson

August Pettersson och Karl Persson kom hem från Amerika i mitten på 1890-talet och startade då egna möbeltillverkningar. År 1900 slog de sig samman och bildade möbelfirman Pettersson & Persson i Bjärnum.


3. AB Baums Möbelfabrik

Strax efter att Pettersson och Persson etablerat sina olika möbeltillverkningar startade Alfred P Baum också en möbeltillverkning. Alfred Baum var född i Bjärnum 1874. När han var 17 år kom han i snickar- och svarvarlära hos Paul Eliasson i Hågnarp. År 1896 då Alfred Baum var 22 år byggde han sin första verkstadsbyggnad som även innehöll bostad. År 1903 hade Baum drygt 20 anställda, år 1924 var där 36 man och 1934 något över 50 anställda.


4. AB Persson & Söners Möbelfabrik

August Persson var 22 år gammal då han år 1898 kom till Bjärnum och startade tillsammans med möbelsnickare Nilsson en möbelverkstad vid torget. Man hade 3 á 4 man anställda och gjorde de första polerade möblerna i Bjärnum.


5. Bröderna Troedssons Träförädlingsfabrik

På våren 1901 började bröderna Ernst, Emil och Per Troedsson bygga en möbelfabrik. Ernst som var född 1879 hade redan innan han fyllt 20 år börjat med möbeltillverkning. Bröderna Troedssons fabrik blev 1933 överlåten till AB Baltisk Möbelindustri.


6. C. A. Hallendorfs Möbelfabrik

I början på 1900-talet kom C. A. Hallendorf som vandrande gesäll till Bjärnum och fick anställning på Bröderna Troedssons Träförädlingsfabrik. Han gifte sig med Augusta Olsson vilket gjorde det möjligt för honom att bygga en egen möbelfabrik 1911. Hallendorf sålde 1914 fabriken till AB Amerikanska Kontorsmöbelfabriken och 1920 övertogs den av Findahl och kom senare att ingå i AB Bjärnums Möbelfabriker.


7. Gottfrid Nilssons Möbelfabrik

År 1904 byggde E. M. Sundgren en möbelfabrik åt kompanjonerna Gottfrid Nilsson och Johan Bengtsson. Dessa startade verksamhet under namnet Nilsson & Bengtsson.

Efter att kompanjonskapet upphört fortsatte Gottfrid Nilsson med möbeltillverkning i Olanderska gården vid Järnvägsgatan. År 1913 byggde han sedan upp den fabrik som kallades Gottfrid Nilssons Möbelfabrik.


8. Nilssons & Bengtssons Möbelfabrik blev år 1911 O. Findahls Möbelfabrik. År 1918 ombildades företaget till ett aktiebolag, AB O. Findahls Möbelfabrik, med O. Findahl, M. Mattsson, Carl O. Nilsson, Karl Johansson och August Persson som aktieägare. År 1927 överlät Findahl sin andel i de båda fabrikerna till M. Mattsson, W. Cederholm och O. Svensson. De nya ägarna kallade sedan företaget för AB Bjärnums Möbelfabriker.


9. Svarv & Möbelindustrin

Karl Gustav Lennström var född 1876 i Knivsta i Uppland. Han kom som vandrande gesäll till Bjärnum 1903 och fick anställning vid Pettersson & Perssons Möbelfabrik. Han blev egen företagare på heltid 1912 då han uppförde en verkstadsbyggnad på sin tomt. Till Lennström kom vandrande gesäller och han var populär bland sina yrkesbröder. Den siste som arbetade hos honom var svarvare Axel Lundgren som efter 26 år flyttade över till Bjärnums Slöjdfabrik.


10. August Perssons Ekmöbelfabrik

August Persson var född i Hörja 1878 och kom till Bjärnum 1899. Han fick anställning på Bröderna Troedssons Träförädlingsfabrik där han fick ansvaret för tillverkning av fanerade och polerade möbler. August Persson stannade hos ”Bröderna” tills han 1914 startade egen möbeltillverkning. Hans fabrik blev den första i Bjärnum med elektrisk kraft.


11. Persson & Hedenholm

Olof Persson och Olof Hedenholm grundade företaget 1917. Olof Persson hade tidigare varit verkmästare och Hedenholm svarvare hos bröderna Troedsson.


12. Bjärnums Slöjdfabrik

Denna fabrik startade Sven Persson 1918. Arbetsstyrkan var i början de fyra sönerna Gustav, Tage, Karl och Herman. Tillverkningen var slöjdartiklar för hushåll och utomhusbruk. Efter något år förvärvade man Bröderna Erikssons fabrik och från 1923 blev sonen Erik Persson ledare för Bjärnums Slöjdfabrik. Karl lämnade företaget 1940 och Herman 1947. Tage var kvar som arbetsledare till 1963. Sven Persson avled 1958 efter fyllda 93 år.


13. Nilsson & Co

Denna verksamhet startade 1918 då snickarna Martin Nilsson och Karl Nilsson uppförde en fabriksbyggnad för möbeltillverkning. Initiativtagare var Martin Nilsson och han blev företagets ledare. Redan 1919 lämnade Karl Nilsson verksamheten för att bilda Nya Möbelfabriken med August Karlsson.

Martin Nilsson var född i Verum 1889. Martin började sin snickarbana i en liten möbelfabrik och timmersåg som bjärnumsbröderna Svante och Lars Henriksson uppförde i Hörlinge år 1906.

År 1929 överlät Martin Nilsson sin fabrik till de fem möbelsnickarna: Albert Larsson, Karl Nilsson, Sture Josefsson, Hugo Troedsson och Erik Karlsson.


14. Andersson & Co (Femmannabolaget)

Ruben Andersson var född i Mala 1893 och kom till Bjärnum 1909. Den första anställningen blev hos Nilsson & Bengtsson som tillverkade likkistor. År 1916 flyttade han till Hallendorfs Möbelfabrik som samma år övertogs av AB Amerikanska Kontorsmöbelfabriken. År 1920 startade Ruben Andersson firman Andersson & Co. Det kom att kallas Femmannabolaget eftersom även Adolf Nilsson, Knut Nilsson, Emil Johansson och Einar Johansson ingick som delägare.


15. Nilsson & Olssons Möbelfabrik.

För en kostnad av 12000 kr inklusive maskinutrustning, uppförde år 1920 Viktor Nilsson och Axel Olsson denna nya fabrik. Axel Olsson var född 1892 och började 1916 som maskinarbetare i AB Bröderna Troedssons Träförädlingsfabrik. Viktor Nilsson var född 1882 och hade också haft anställning hos bröderna Troedsson. Viktor dog 1937 och Axel överlät fabriken 1958 till tre bröder Viking, Vilgot och Henry Persson från Verum.


16. Nilsson & Johansson senare Bjärni AB.

Efter att ha varit delägare i en möbelfabrik startade år 1922 Carl Oskar Nilsson och Karl Johansson en gemensam möbelfabrik. Carl Oskar dog 1955 och då övertog sonen Börje ledningen för företaget. Karl Johansson lämnade företaget 1940.


17. Carlström & Co

Denna verksamhet startades av bröderna Erik och Torsten Carlström år 1933. Erik var född 1893 och Torsten 1905 och de var söner till sågverksägaren Hjalmar Carlström. Tidigare hade bröderna haft anställning på AB Bröderna Troedssons Träförädlingsfabrik. Åren 1937 och 1940 gjordes tillbyggnader till fabriken och 1964 när Skånska Möbelfabriken upphörde köpte bröderna Carlström denna fabriksbyggnad.


18. Möbelfabriken Svea

Möbelsnickarna Harry Pettersson och Anton Nilsson hyrde 1932 Nya Möbelfabrikens lokaler och började med möbeltillverkning. År 1933 byggde de en ny fabrik vid Hågnarpsvägen. År 1936 var arbetsstyrkan 10 man. Efter en tid blev Harry Pettersson ensam ägare till företaget och överlät det 1945 till Wilbert Kristensson och David Persson


19. Bjärnums Nya Träförädling

Denna startades 1933 av snickarna Gustav Jonsson och Joel Olsson. Gustav Jonsson föddes i Hinneryd 1887. År 1914 kom han till Bjärnum och blev efter en tid verkmästare på E. M. Sundgrens Snickerifabrik. Efter ett par år lämnade Joel Olsson verksamheten. År 1936 kom Axel Lindberg, född 1912, in som delägare och samma år gjordes en tillbyggnad av fabriken. Gustav Jonsson dog 1965 och efterträddes av sin son Erik Jonsson.


20. Skånska Möbelfabriken etablerades 1936 av snickarna Olof Paulsson och Per Nilsson. Olof Paulsson var född 1878 i Vittsjö och började 1901 hos Pettersson & Persson och senare som verkmästare hos E. M. Sundgren. År 1920 övertog han och August Persson Sundgrens fabrik. År 1935 överlät Paulsson sin del i fabriken till kompanjonen August Persson.


21. M. Mattssons Möbelfabrik.

Martin Mattsson blev ägare till denna fabrik. Martin var född i Verum 1879. Fabriken etablerades 1937 då AB Bjärnums Möbelfabrik delades mellan Mattsson och Cederholm. Tidigare namn på denna fabrik var den s.k. Hallendorfska fabriken.


22. Oscar Svensson startade 1937 Oscar Svenssons Möbelfabrik. Oscar hade tidigare varit verksam i O. Findahls Möbelfabrik samt delägare i AB Bjärnums Möbelfabrik.